PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS TÂN TRƯỜNG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI KẾ HOẠCH

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Bảng xếp thứ hạng kiểm tra định kỳ đợt 2 - năm học 2010 - 2011-Khối 8 28/01/2011 [HyperLink19]
2 Bảng xếp thứ hạng kiểm tra định kỳ đợt 2 - năm học 2010 - 2011-Khối 9 28/01/2011 [HyperLink19]
3 Bảng xếp thứ bài kiểm tra học kỳ I, hai môn Ngữ văn, toán - Khối 9 29/01/2011 [HyperLink19]
4 Bảng xếp thứ bài kiểm tra học kỳ I, hai môn Ngữ văn, Toán - Khối 8 29/01/2011 [HyperLink19]
5 Bảng xếp thứ bài kiểm tra học kỳ I, hai môn Ngữ văn, Toán - Khối 7 29/01/2011 [HyperLink19]
6 Bảng xếp thứ bài kiểm tra học kỳ I, hai môn Ngữ văn, Toán - Khối 6 29/01/2011 [HyperLink19]
7 Thời khóa biểu học kỳ II - Năm học 2010 - 2011 26/02/2011 [HyperLink19]
8 Kế hoạch tổ chức Hội thi GVG cấp trường - Năm học 2010 - 2011 26/02/2011 [HyperLink19]
9 Kế hoạch tổ chức Hội thi GVG cấp trường, năm học 2010 - 2011 26/02/2011 [HyperLink19]
10 Bảng xếp hạng kiểm tra định kỳ đợt 3 năm học 2010 - 2011- khối 9 09/04/2011 [HyperLink19]
11 Bảng xếp hạng kiểm tra định kỳ đợt 3 năm học 2010 - 2011- khối 9 09/04/2011 [HyperLink19]
12 Bảng xếp hạng kiểm tra định kỳ đợt 3 năm học 2010 - 2011- khối 8 09/04/2011 [HyperLink19]
13 Bảng xếp hạng kiểm tra định kỳ đợt 3 năm học 2010 - 2011- khối 7 09/04/2011 [HyperLink19]
14 Bảng xếp hạng kiểm tra định kỳ đợt 3 năm học 2010 - 2011- khối 6 09/04/2011 [HyperLink19]
15 Bảng xếp hạng kiểm tra định kỳ đợt 3 năm học 2010 - 2011- khối 9 13/04/2011 [HyperLink19]
16 Bảng xếp hạng kiểm tra định kỳ đợt 3 năm học 2010 - 2011- khối 8 13/04/2011 [HyperLink19]
17 Bảng xếp hạng kiểm tra định kỳ đợt 3- khối 8 13/04/2011 [HyperLink19]
18 Bảng xếp hạng kiểm tra định kỳ đợt 3- năm học 2010-2011-khối 9 13/04/2011 [HyperLink19]
19 Bảng tổng hợp hai mặt giáo dục năm học 2010 - 2011 11/06/2011 [HyperLink19]
20 Bảng tổng hợp kết quả giáo dục năm học 2010 - 2011 của các lớp 11/06/2011 [HyperLink19]
123