PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS TÂN TRƯỜNG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Dự toán ngân sách 2024 10/01/2024 [HyperLink19]
2 Bổ sung chi NSNN quý 4/2022 05/01/2023 [HyperLink19]
3 Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2015-2016 09/12/2015 [HyperLink19]
4 Tổng hợp kết quả kiểm tra khảo sát 3 môn lớp 9 giữa học kỳ II năm học 2014-2015 16/04/2015 [HyperLink19]
5 Kết quả kiểm tra khảo sát định kỳ hai môn Ngữ văn, Toán lớp 9 giữa học kỳ 2 năm 2014-2015 15/04/2015 [HyperLink19]
6 Kết quả kiểm tra khảo sát định kỳ hai môn Ngữ văn, toán cuối học kỳ I năm học 2014 - 2015 15/04/2015 [HyperLink19]
7 Mẫu Biên bản họp Phụ huynh học sinh 17/01/2015 [HyperLink19]
8 Quy chế về việc điều động, thuyên chuyển giáo viên của UBND huyện Cẩm Giàng 11/01/2015 [HyperLink19]
9 Kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng đầu ra lớp 9 đợt 1 năm học 2013 2014. 10/06/2014 [HyperLink19]
10 Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV về quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên 09/04/2013 [HyperLink19]
11 Thông tư số 01/2011/BNV về thể thức trình bày văn bản 19/07/2012 [HyperLink19]
12 Bô luât lao đông của nước CHXHCN Viêt Nam 15/03/2012 [HyperLink19]
13 Luât viên chức năm 2012 của Quôc hôị 15/03/2012 [HyperLink19]
14 Quyêt định sô 11/2006/BGD-DT vê quy chê xét tôt nghiêp THCS 06/03/2012 [HyperLink19]
15 Quyêt định sô 12/2006/BGD-DT vê quy chê tuyên sinh THCS 06/03/2012 [HyperLink19]
16 Thông tư 58-2011-BGD-DT vê đánh giá xêp loại học sinh 03/03/2012 [HyperLink19]
17 Thông tư 12/2010/BGD-DT vê quy che đánh giá chât luọng cơ sở giáo dục 03/03/2012 [HyperLink19]
18 Thông tư 06/2010/BGD-DT vê quy che công nhân truong chuan quôc gia 03/03/2012 [HyperLink19]
19 Thông tư 28-BGD vê che đô lam viêc của giáo viên 03/03/2012 [HyperLink19]
20 Thông tư 68/2011/TT-BGD-BNV-BTC-BLD-TBXH vê phụ câp thâm niên giáo viên 03/03/2012 [HyperLink19]
    
1234