PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS TÂN TRƯỜNG
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Hoàng Thị QuyênÂm nhạc6A42    
2Hoàng Thị QuyênÂm nhạc6B42    
3Hoàng Thị QuyênÂm nhạc6C42    
4Hoàng Thị QuyênÂm nhạc6D43    
5Hoàng Thị QuyênÂm nhạc6E44    
6Hoàng Thị QuyênÂm nhạc7A45    
7Hoàng Thị QuyênÂm nhạc7B45    
8Hoàng Thị QuyênÂm nhạc7C42    
9Hoàng Thị QuyênÂm nhạc7D45    
10Hoàng Thị QuyênÂm nhạc7E41    
11Hoàng Thị QuyênÂm nhạc8A50    
12Hoàng Thị QuyênÂm nhạc8B50    
13Hoàng Thị QuyênÂm nhạc8C49    
14Hoàng Thị QuyênÂm nhạc8D50    
15Hoàng Thị QuyênÂm nhạc9A46    
16Hoàng Thị QuyênÂm nhạc9B46    
17Hoàng Thị QuyênÂm nhạc9C47    
18Hoàng Thị QuyênÂm nhạc9D41    
19Nguyễn Thị LiênCông nghệ6A42    
20Nguyễn Thị LiênCông nghệ6B42    
21Ngô Thị Minh NguyệtCông nghệ6C42    
22Ngô Thị Minh NguyệtCông nghệ6D43    
23Ngô Thị Minh NguyệtCông nghệ6E44    
24Nguyễn Đình ChungCông nghệ7A45    
25Nguyễn Đình ChungCông nghệ7B45    
26Nghiêm Thị Ánh TuyếtCông nghệ7C42    
27Hà Thị Thanh NgữCông nghệ7C42    
28Hà Thị Thanh NgữCông nghệ7D45    
29Nghiêm Thị Ánh TuyếtCông nghệ7D45    
30Nghiêm Thị Ánh TuyếtCông nghệ7E41    
31Hà Thị Thanh NgữCông nghệ7E41    
32Nguyễn Văn TuyểnCông nghệ8A50    
33Nguyễn Văn TuyểnCông nghệ8B50    
34Nguyễn Văn TuyểnCông nghệ8C49    
35Nguyễn Văn TuyểnCông nghệ8D50    
36Nguyễn Văn TuyểnCông nghệ9A46    
37Nguyễn Văn TuyểnCông nghệ9B46    
38Nguyễn Văn TuyểnCông nghệ9C47    
39Nguyễn Văn TuyểnCông nghệ9D41    
40Vũ Thị Thanh LoanĐịa lí6A42    
41Vũ Thị Thanh LoanĐịa lí6B42    
42Vũ Thị Thanh LoanĐịa lí6C42    
43Vũ Thị Thanh LoanĐịa lí6D43    
44Vũ Thị Thanh LoanĐịa lí6E44    
45Đỗ Công HưởngĐịa lí7A45    
46Đỗ Công HưởngĐịa lí7B45    
47Đỗ Công HưởngĐịa lí7C42    
48Đỗ Công HưởngĐịa lí7D45    
49Đỗ Công HưởngĐịa lí7E41    
50Đỗ Công HưởngĐịa lí8A50    
51Đỗ Công HưởngĐịa lí8B50    
52Đỗ Công HưởngĐịa lí8C49    
53Đỗ Công HưởngĐịa lí8D50    
54Đỗ Công HưởngĐịa lí9A46    
55Đỗ Công HưởngĐịa lí9B46    
56Đỗ Công HưởngĐịa lí9C47    
57Đỗ Công HưởngĐịa lí9D41    
58Đào Thị HươngGdcd6A42    
59Đào Thị HươngGdcd6B42    
60Đào Thị HươngGdcd6C42    
61Đào Thị HươngGdcd6D43    
62Đào Thị HươngGdcd6E44    
63Vũ Thị Như HoaGdcd7A45    
64Vũ Thị Như HoaGdcd7B45    
65Vũ Thị XuânGdcd7C42    
66Vũ Thị XuânGdcd7D44    
67Vũ Thị XuânGdcd7E41    
68Vũ Thị Như HoaGdcd8A50    
69Vũ Thị Như HoaGdcd8B50    
70Vũ Thị Như HoaGdcd8C49    
71Vũ Thị Như HoaGdcd8D50    
72Vũ Thị XuânGdcd9A46    
73Vũ Thị XuânGdcd9B46    
74Vũ Thị XuânGdcd9C47    
75Vũ Thị XuânGdcd9D41    
76Nguyễn Văn ĐứcHóa học8A50    
77Nguyễn Văn ĐứcHóa học8B50    
78Nguyễn Văn ĐứcHóa học8C49    
79Nguyễn Văn ĐứcHóa học8D50    
80Nguyễn Văn ĐứcHóa học9A46    
81Nguyễn Văn ĐứcHóa học9B46    
82Nguyễn Văn ĐứcHóa học9C47    
83Nguyễn Văn ĐứcHóa học9D41    
84Nguyễn Thị LiênLịch sử6A42    
85Nguyễn Thị LiênLịch sử6B42    
86Nguyễn Thị LiênLịch sử6C42    
87Nguyễn Thị LiênLịch sử6D43    
88Nguyễn Thị LiênLịch sử6E44    
89Nguyễn Hải YếnLịch sử7A45    
90Nguyễn Hải YếnLịch sử7B45    
91Nguyễn Hải YếnLịch sử7C42    
92Nguyễn Hải YếnLịch sử7D45    
93Nguyễn Hải YếnLịch sử7E41    
94Vũ Thị Như HoaLịch sử8A50    
95Vũ Thị Như HoaLịch sử8B50    
96Nguyễn Thị LiênLịch sử8C49    
97Nguyễn Thị LiênLịch sử8D50    
98Vũ Thị Như HoaLịch sử9A46    
99Vũ Thị Như HoaLịch sử9B46    
100Vũ Thị Như HoaLịch sử9C47    
101Vũ Thị Như HoaLịch sử9D41    
102Cao Thị HươngMĩ thuật6A42    
103Cao Thị HươngMĩ thuật6B42    
104Cao Thị HươngMĩ thuật6C42    
105Cao Thị HươngMĩ thuật6D43    
106Cao Thị HươngMĩ thuật6E44    
107Cao Thị HươngMĩ thuật7A45    
108Cao Thị HươngMĩ thuật7B45    
109Cao Thị HươngMĩ thuật7C42    
110Cao Thị HươngMĩ thuật7D45    
111Cao Thị HươngMĩ thuật7E41    
112Cao Thị HươngMĩ thuật8A50    
113Cao Thị HươngMĩ thuật8B50    
114Cao Thị HươngMĩ thuật8C49    
115Cao Thị HươngMĩ thuật8D50    
116Cao Thị HươngMĩ thuật9A46    
117Cao Thị HươngMĩ thuật9B46    
118Cao Thị HươngMĩ thuật9C46    
119Cao Thị HươngMĩ thuật9D41    
120Lê Thị HươngNgoại ngữ6A42    
121Lê Thị HươngNgoại ngữ6B42    
122Hồ Minh PhươngNgoại ngữ6B42    
123Hồ Minh PhươngNgoại ngữ6C42    
124Trần Văn BìnhNgoại ngữ6C42    
125Trần Văn BìnhNgoại ngữ6D43    
126Trần Văn BìnhNgoại ngữ6E44    
127Hồ Minh PhươngNgoại ngữ6E44    
128Hồ Minh PhươngNgoại ngữ7A45    
129Lê Thị HươngNgoại ngữ7A45    
130Hồ Minh PhươngNgoại ngữ7B45    
131Đinh Thị HươngNgoại ngữ7B45    
132Đinh Thị HươngNgoại ngữ7C42    
133Phạm Thị MaiNgoại ngữ7D45    
134Phạm Thị MaiNgoại ngữ7E41    
135Vũ Thị Thúy HàNgoại ngữ8A50    
136Vũ Thị Thúy HàNgoại ngữ8B50    
137Vũ Thị Thúy HàNgoại ngữ8C49    
138Vũ Thị Thúy HàNgoại ngữ8D50    
139Vũ Thị Thúy HàNgoại ngữ9A46    
140Vũ Thị Thúy HàNgoại ngữ9B46    
141Vũ Thị Thúy HàNgoại ngữ9C47    
142Vũ Thị Thúy HàNgoại ngữ9D41    
143Đào Thị HươngNgữ văn6A42    
144Nguyễn Thị HuyềnNgữ văn6B42    
145Nguyễn Thị HuêNgữ văn6C42    
146Đào Thị HươngNgữ văn6D43    
147Nguyễn Thị HuyềnNgữ văn6E44    
148Nguyễn Hải YếnNgữ văn7A45    
149Vũ Thị XuânNgữ văn7B45    
150Ngô Thị Minh NguyệtNgữ văn7C42    
151Vũ Thị XuânNgữ văn7D44    
152Ngô Thị Minh NguyệtNgữ văn7E41    
153Nguyễn Thị HuyềnNgữ văn8A50    
154Nguyễn Thị Hoa NhàiNgữ văn8B50    
155Nguyễn Thị Hoa NhàiNgữ văn8C49    
156Nguyễn Thị Hoa NhàiNgữ văn8D50    
157Nguyễn Thị ThắmNgữ văn9A46    
158Nguyễn Thị ThắmNgữ văn9B46    
159Nguyễn Hải YếnNgữ văn9C47    
160Nguyễn Thị HuêNgữ văn9D41    
161Nguyễn Đình ChungSinh học6A42    
162Nguyễn Đình ChungSinh học6B42    
163Nguyễn Đình ChungSinh học6C42    
164Nguyễn Đình ChungSinh học6D43    
165Nguyễn Đình ChungSinh học6E44    
166Hà Thị Thanh NgữSinh học7A45    
167Hà Thị Thanh NgữSinh học7B45    
168Hà Thị Thanh NgữSinh học7C42    
169Hà Thị Thanh NgữSinh học7D45    
170Hà Thị Thanh NgữSinh học7E41    
171Hà Thị Thanh NgữSinh học8A50    
172Hà Thị Thanh NgữSinh học8B50    
173Hà Thị Thanh NgữSinh học8C49    
174Hà Thị Thanh NgữSinh học8D50    
175Nguyễn Đình ChungSinh học9A46    
176Nguyễn Đình ChungSinh học9B46    
177Nguyễn Đình ChungSinh học9C47    
178Nguyễn Đình ChungSinh học9D41    
179Phạm Minh HươngThể dục6A42    
180Phạm Minh HươngThể dục6B42    
181Phạm Minh HươngThể dục6C42    
182Phạm Minh HươngThể dục6D43    
183Phạm Minh HươngThể dục6E44    
184Phạm Minh HươngThể dục7A45    
185Phạm Minh HươngThể dục7B45    
186Phạm Minh HươngThể dục7C42    
187Phạm Minh HươngThể dục7D44    
188Phạm Minh HươngThể dục7E41    
189Nghiêm Thị Ánh TuyếtThể dục8A50    
190Nghiêm Thị Ánh TuyếtThể dục8B50    
191Nghiêm Thị Ánh TuyếtThể dục8C49    
192Nghiêm Thị Ánh TuyếtThể dục8D50    
193Nghiêm Thị Ánh TuyếtThể dục9A46    
194Nghiêm Thị Ánh TuyếtThể dục9B46    
195Nghiêm Thị Ánh TuyếtThể dục9C47    
196Nghiêm Thị Ánh TuyếtThể dục9D41    
197Đào Hữu PhóngToán6A42    
198Bùi Mai HươngToán6B42    
199Đào Hữu PhóngToán6C42    
200Bùi Thị ThanhToán6D43    
201Bùi Mai HươngToán6E44    
202Bùi Thị ThanhToán7A45    
203Vũ Thị HằngToán7B45    
204Vũ Thị HằngToán7C42    
205Bùi Thị ThanhToán7D45    
206Bùi Thị ThanhToán7E41    
207Vũ Đức TiếnToán8A50    
208Vũ Thị HằngToán8B50    
209Vũ Thị HằngToán8C49    
210Vũ Đức TiếnToán8D50    
211Vũ Đức TiếnToán9A46    
212Hoàng Thị QuyênToán9A46    
213Vũ Đức TiếnToán9B46    
214Bùi Mai HươngToán9C47    
215Bùi Mai HươngToán9D41    
216Vũ Thị MaiTự chọn6A42    
217Vũ Thị MaiTự chọn6B42    
218Vũ Thị MaiTự chọn6C42    
219Vũ Thị MaiTự chọn6D43    
220Vũ Thị MaiTự chọn6E44    
221Vũ Thị MaiTự chọn7A45    
222Vũ Thị MaiTự chọn7B45    
223Vũ Thị MaiTự chọn7C42    
224Vũ Thị MaiTự chọn7D44    
225Vũ Thị MaiTự chọn7E41    
226Hoàng Việt HoanTự chọn8A50    
227Hoàng Việt HoanTự chọn8B50    
228Hoàng Việt HoanTự chọn8C     
229Hoàng Việt HoanTự chọn8D50    
230Vũ Đức TiếnTự chọn9A46    
231Vũ Đức TiếnTự chọn9B46    
232Bùi Mai HươngTự chọn9C     
233Bùi Mai HươngTự chọn9D     
234Trần Thị Xuân SắcVật lí6A42    
235Trần Thị Xuân SắcVật lí6B42    
236Trần Thị Xuân SắcVật lí6C42    
237Trần Thị Xuân SắcVật lí6D43    
238Trần Thị Xuân SắcVật lí6E44    
239Trần Thị Xuân SắcVật lí7A45    
240Trần Thị Xuân SắcVật lí7B45    
241Trần Thị Xuân SắcVật lí7C42    
242Trần Thị Xuân SắcVật lí7D45    
243Trần Thị Xuân SắcVật lí7E41    
244Trần Thị Xuân SắcVật lí8A50    
245Trần Thị Xuân SắcVật lí8B50    
246Trần Thị Xuân SắcVật lí8C49    
247Trần Thị Xuân SắcVật lí8D50    
248Trần Thị Xuân SắcVật lí9A46    
249Trần Thị Xuân SắcVật lí9B46    
250Trần Thị Xuân SắcVật lí9C47    
251Trần Thị Xuân SắcVật lí9D41